NÉPSZERŰ KÖNYVEK

HELYNÉVRÉGÉSZET 1.

HELYNÉVRÉGÉSZET 1.
Kiadó: Fríg Kiadó
Szerző: Faragó Imre 
Cikkszám: Könyv
Készlet információ: Készleten
Fogyasztói ár: 2,900Ft 2,320Ft
Db:       

Faragó Imre: HELYNÉVRÉGÉSZET 1.

A BER BERE BERÉNY, avagy helynévadás a Kárpát-térségben c. könyv (ld. alább!!) folytatása 

A kötet témája a Kárpát-térség helynévanyagának legújabb módszerekkel történő, a magyar nyelvű névadás elvi alapján álló részletes vizsgálata.
A munka helyneveink alaptagjának felbontásával kidolgozott vizsgálati módszerrel kutatja a legrégebbi időkre visszanyúló névadási alapokat és motivációt.
E kötetben a víznevek és a helységnevek régészeti vizsgálatát kísérheti figyelemmel a kedves olvasó.

 

Belső fülszöveg - 1.

Helynévadás azóta létezik, amióta ember él a Földön. A tájékozódás, az adatközlés, az egyik helyről a másikra áttelepülés, haladás, utazás elemi követelménye, hogy a helynek neve legyen. Ugyanakkor a helyek önmagukban is különbözőek. Hely ahol az ember hajléka van, hely a víz partja, ahol halászik vagy ahol szomját oltja, hely a szállás fölött magasodó hegy, hely a földterület, ahol a gabona megterem és hely a sok-sok szállást, falut magába foglaló folyóvölgy is. A helyek elnevezése egyidős az emberiséggel, az emberi beszéd kialakulásával párhuzamosan jött létre. Minden helynév visszavezethető egy ősi alapra, kiinduló névalakra. A helynevek kapcsolatban vannak egymással, távoli és rokoni szálak fűzik egybe őket. A kapcsolat egyrészt nyelvi, másrészt  földrajzi. A nevek alaptagjai nyelvileg bokrokba rendeződnek, ezáltal rendszert alkotnak. Egynévbokorban egyaránt vannak eltérő jellegű helyeket jelölő nevek. A víz nevének alapja megjelenik település vagy hegy nevében. Egy település nevének alaptagja adja egy táj nevének alapját, de benne lehet közigazgatás által életre hívott névben is. A látszólagos zavaros helynévadás és a látszólagosan egyedi nevek így mélyen össezfüggenek. Ezt az összefüggést a feltárható közös nyelvi gyök adja. Minden név egyedi jellegét az ehhez kapcsolódó képzők adják meg, így látszatra tényleg önálló neveket sugallva. Mélyebben vizsgálva a rendszert, ősi titokról tudjuk lerántani a leplet. -  E kötetben a víznevek és a helységnevek körében. 

Folytatásaként, egyben tovább árnyalva a szerző 2016-ban megjelent Ber Bere Berény című művében írottakkal.

 

Hátsó borító:

A helynevek különböző időkben keletkeztek. Vannak közöttük nagyon-nagyon régi, az ősidők homályában kialakultak, vannak középkoriak és vannak újkoriak, sőt napjainkban létrejöttek is. A régészeti kutatás mindegyik esetében indokolt, ennek során tudjuk megismerni a mindenkor névadási motivációt, illetve azt, hogy a név alapja mi is volt. Ezért nem csak tárgyak és épületek, hanem a helynevek körében is tudunk régészeti kutatást végezni. A régész a felszínen található nyomok alapján kezdi meg a feltárást. Leránthatja a frissebb rétegeket és vizsgálja az eltemetődött múlt emlékeit. A helynevek körében ugyanez a módszer: a mai helynév - a "felszín" - írott formái és a korábban lejegyzett névalakok alapján, tárjuk fel a korábbi, ősi névalakot. A feltárás - az "ásatás" - lényege, hogy az egyes névrészek elkülönítésével lecsupaszítjuk a mai helynevet arra az ősi alapra, amely feltehetőleg az "eredeti", az első névadók által adott formája volt. Ezt a nyelvi gyökrendszer helynevekre alkalmazásával a nyelvi gyök és a helynévképző(k) elkülönítésével tudjuk elvégezni. Mindezt a Kárpát-térség helyneveivel, jelen kötetben a víznevek és helységnevek körében. A kötet az ősi szkíta-hun (magyar) helyévadás alapjait foglalja össze, de kitér a magyar településnevek Trianon utáni sorsára, a szomszéd népek és államok névadási rendszerére, a magyar névanyag szláv, román és német nyelvre adaptálására is.

 

Belső fülszöveg - 2.

Faragó Imre (1968-  )

Mintegy húsz éve kutatja a magyar helynévadás történetiségét, az egyes helynevek jellemzőit, gyökerét, múltját. Ber Bere Berény című munkájában vázolta elsőként a nyelvi gyökrendszer és a földrajzinév-adás kapcsolatát, illetve bizonyította, hogy a Kárpát-térség helynevei javarészt magyar nyelvi alapból indulnak. A szerző térképész, számos térképkiadvány és atlasz szerkesztője, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének oktatója. Helyneveink kapcsolati rendszerének váza magyarságából és szakmájábaól fakadt: ezernyi földrajzi név, magyar és nem magyar nyelvű került már fel munkája nyomán a térképlapokra.

 

A kötetet a Nemzeti Kulturális Alap támogásban részesítette.

Részletek
Szerző: Faragó Imre
Kiadó: Fríg Kiadó
Oldalak száma: 400
ISBN: 978-963-9836-36-5
Kötés: ragasztott
Méret B5
Megjelenés: 2017. június
KÖNYVEINK
HELYNÉVRÉGÉSZET 1.
2,900Ft 2,320Ft
RADNA FÉNYES CSILLAGA...
2,000Ft 1,600Ft
FILM ÉS STORY BOARD
3,200Ft 2,560Ft
SIGNS LETTERS ALPHABETS
4,700Ft 3,760Ft
A KŐKOR ÉLŐ NYELVE
3,300Ft 2,640Ft
MAGYAR IS - ANGOL IS
1,500Ft 1,200Ft
OUR WORDS FROM THE PAST
2,800Ft 2,240Ft
AZ ELME EREDETE
2,700Ft 2,160Ft
HAR
2,900Ft 2,320Ft
A ZENE ŐSNYELVE
2,400Ft 1,920Ft
A TATÁRLAKAI CSILLAGÓRA
2,200Ft 1,760Ft
KOSTÉRÍTŐ
2,980Ft 2,385Ft
LEHEL KÜRTJE
2,200Ft 1,320Ft
SZÉP ÚJ VILÁG?
2,200Ft 1,760Ft
MÁGUSOK HONA
2,100Ft 1,680Ft
FELE SEM TRÉFA
2,400Ft 1,920Ft
KI VAGY TE?
2,200Ft 1,760Ft
EURÓPA MI VAGYUNK I.
2,700Ft 2,160Ft
EURÓPA MI VAGYUNK II.
2,700Ft 2,160Ft
TÁLTOSOK KÖNYVE
1,500Ft 1,200Ft
MAGYAR ŐSTÖRTÉNET
2,400Ft 1,920Ft
MAGYAR ÚJJÁSZÜLETÉS
2,800Ft 2,240Ft
LÁNYTÁR
1,280Ft 1,025Ft