BER BERE BERÉNY AVAGY HELYNÉVADÁS A KÁRPÁT-TÉRSÉGBEN

BER BERE BERÉNY AVAGY HELYNÉVADÁS A KÁRPÁT-TÉRSÉGBEN
Kiadó: Fríg Kiadó
Szerző: Faragó Imre 
Cikkszám: Könyv
Készlet információ: Készleten
Fogyasztói ár: 2,500Ft 1,500Ft
Db:       

FARAGÓ IMRE: BER BERE BERÉNY AVAGY HELYNÉVADÁS A KÁRPÁT-TÉRSÉGBEN

A ragozó nyelvek körébe tartozó magyar nyelvnek nem csak a szókészlete, hanem helynevei is a szó legalapvetőbb részéhez a képet megjelenítő gyökből képződtek. A helynevek egy gyökre, ritkábban két gyök összekapcsolódására épülnek és a helyjelölést a hozzájuk tapadó földrajzinév-képzők vagy földrajzi köznevek hozzák létre. Azok a földrajzi nevek, amelyekben kimutathatók a magyar nyelvi gyökök és magyar földrajzinév-képzők, magyar nyelvi alapból indultak. A könyv fő mondanivalója, hogy magyar nyelvi alapot feltételezve lehet valódi összefüggést és kapcsolatot találni a Kárpát-térség földrajzi nevei között. Környezetünk helyneveinek jelentős része jóval a mai szomszédos nyelvek megjelenése előtt már létezett és földrajzi helyet jelölt. E nevek mai, nem magyar nyelvű formái másodlagosan jöttek létre, és a magyarból vagy a magyarhoz közel álló nyelvi alapból indultak.


A helynevek nyelvi alakulatok, amelyek földrajzi helyeket jelölnek. Nélkülük lehetetlen a tájékozódás. A nyelv e részei ugyanolyan fontosak, mint a mindennapi közszavak, hiszen a tájékozódás, a helyváltoztatás, még kis területen is, a napi emberi tevékenység része. Ezért a helynevek, más néven földrajzi nevek, már akkor megjelentek, amikor az emberi beszéd kialakult, és mindez a messzi õsidõkbe nyúlik vissza. Milyen nyelven, milyen nyelvi alapokon nyugszik a helynévadás a magyarság mai lakóhelyének környezetében? Milyen nyelvi alapra vezethetõk vissza a ma a Kárpátok környezetében hallható és olvasható földrajzi nevek? Kik voltak a névadók és kik használják ma a neveket? Hogy fejlõdtek, változtak, alakultak a nevek írott formái? Ezekre a kérdésekre ad választ e könyv, kevesebb nyelvészeti, de annál több helynévi példával, térképekkel, táblázatokkal, a laikus számára is érthetõen.

Faragó Imre 
Térképész, az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszékének oktatója, számos térkép és atlaszmû szerkesztõje, több kartográfiai és földrajzi nevekkel foglalkozó munka szerzõje. Kartográfiai munkája és az oktatás mellett évtizedek óta elkötelezetten foglalkozik a magyar és a szomszéd népek helynévadási gyakorlatával, ápolva és a térképen népszerûsítve a magyar helynévanyagot. E könyv a magyar földrajzi nevekkel foglalkozó, mintegy évtizednyi kutatási eredmények elsõ összegzése.

A könyv kiadását a Nemzeti Kulturális Alap támogatta.  www.nka.hu 

Részletek
Szerző: Faragó Imre
Kiadó: Fríg Kiadó
Oldalak száma: 340
ISBN: 978-963-9836-33-4
Kötés: ragasztott
Megjelenés: 2016. június
KÖNYVEINK
HELYNÉVRÉGÉSZET 1.
2,900Ft 2,030Ft
RADNA FÉNYES CSILLAGA...
2,000Ft 1,200Ft
FILM ÉS STORY BOARD
3,200Ft 1,920Ft
SIGNS LETTERS ALPHABETS
4,700Ft 2,820Ft
A KŐKOR ÉLŐ NYELVE
3,300Ft 1,980Ft
OUR WORDS FROM THE PAST
2,800Ft 1,680Ft
A ZENE ŐSNYELVE
2,400Ft 1,440Ft
A TATÁRLAKAI CSILLAGÓRA
2,200Ft 1,320Ft
KOSTÉRÍTŐ
2,980Ft 895Ft
SZÉP ÚJ VILÁG?
2,200Ft 660Ft
MÁGUSOK HONA
2,100Ft 1,260Ft
FELE SEM TRÉFA
2,400Ft 1,440Ft
KI VAGY TE?
2,200Ft 1,320Ft
EURÓPA MI VAGYUNK I.
2,700Ft 810Ft
EURÓPA MI VAGYUNK II.
2,700Ft 810Ft
TÁLTOSOK KÖNYVE
1,500Ft 900Ft
MAGYAR ÚJJÁSZÜLETÉS
2,800Ft 1,680Ft
LÁNYTÁR
1,280Ft 385Ft